Metafyzika a ovládnutí přírody v myšlení Rogera Bacona

Title: Metafyzika a ovládnutí přírody v myšlení Rogera Bacona
Variant title
Metaphysik und Naturbeherrschung im Denken Roger Bacons
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. [5]-17
Extent
[5]-17
  • ISSN
    0231-7664
Type: Article
Language
Czech
Latin
License: Not specified license
Summary language