Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická , vol. 13, iss. B11