K prvním svazkům nové Filosofické knihovny

Title: K prvním svazkům nové Filosofické knihovny
Author: Gabriel, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, vol. 7, iss. B5, pp. 128-129
Extent
128-129
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Morelly. Zákoník přírody. 1. vyd. Praha: SNPL, 1958. 137, [2] s. Filosofická knihovna.
Mably, Gabriel de. Výbor z díla. 1. vyd. Praha: SNPL, 1958. 169, [3] s. Filosofická knihovna.
Aristotelés. Kategorie: Organon. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1958. 75, [3] s. Práce ČSAV. Sekce ekonomie, práva a filosofie. Filosofická knihovna. Organon; sv. 1.