Сaтиричeскaя кoмeдия A. Бeзымeнскoгo "Выстрeл"

Variant title
Satirická komedie A. Bezymenského "Výstřel"
Bezymenski's Satirical Comedy "A Shot"
Contributor
Ondráček, Jaroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. [49]-65
Extent
[49]-65
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Document