Neznámé dopisy Josefa Dobrovského do Uher : (ke stykům Josefa Dobrovského s M. Jankovichem a F. Széchenyim)

Variant title
Неизвестные письма Иосифа Добровского в Венгрию
Josef Dobrovský's unknown letters to Hungary
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. [231]-242
Extent
[231]-242
Type: Article
Language
Czech
German
License: Not specified license
Document