Základy marxisticko-leninské estetiky

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 11, iss. D9, pp. 268-270
Extent
268-270
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Základy marxisticko-leninské estetiky. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1961.
Document