K problematice Někrasovovy občanské poezie v české recepci

Variant title
К проблематике гражданской поэзии Некрасова
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 21, iss. D19, pp. [33]-38
Extent
[33]-38
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Pod občanskou poezií se v ruské literární historii rozumí poezie hájící pokrokové a demokratické ideály. To bylo např. typické pro Radiščeva a jeho přátelský kruh nebo pro básníky spjaté s děkabristickým hnutím. I v odborné literatuře o Nikolaji Alexejeviči Někrasovovi se vždy zdůrazňuje jednak jeho lidovost, jednak jeho společensko-politická angažovanost.
Summary language
Document