Přirozenost a reflexe : o stylové jednotě sentimentální prózy N.M. Karamzina

Variant title
Естественность и рефлексия : о стилевом единстве прозы Н.М. Карамзина
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, vol. 33, iss. D31, pp. [13]-22
Extent
[13]-22
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document