Prace Polonistyczne. Seria XXIV (1968)

Title: Prace Polonistyczne. Seria XXIV (1968)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 226
Extent
226
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Prace Polonistyczne. Seria XXIV (1968). Lódź : Zaklad Narodowy im. Ossolińskich,1968.