K problematice historické prózy v slovanských literaturách

Variant title
Zur Problematik der historischen Prosa in den slawischen Literaturen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. [7]-18
Extent
[7]-18
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document