Předmluva a její čtenáři, zvláště někteří : k recepci Mahenova Měsíce

Variant title
Das Vorwort und seine Leser, insbesonders gewisse : zur Rezeption von Mahens Buch "Měsíc" (Der Mond)
Author: Suchomel, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 141-149
Extent
141-149
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document