Kniževen kontekst

Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 45, iss. D43, pp. 195-197
Extent
195-197
  • ISSN
    0231-7818
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gjurčinová, A; Stojmenská-Elzeserová, S.; Prokopiev, A., editoři. Kniževen konteks. Skopje : 1995.
Document