[Vizdal, Jaroslav. Tiszapolgárske pohrebisko vo Veľkých Raškovciach]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 298-300
Extent
298-300
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Vizdal, Jaroslav. Tiszapolgárske pohrebisko vo Veľkých Raškovciach. Vyd. 1. Košice: Zemplínske múzeum, 1977. 149 s., 48 s. obr. příl.
Document