Výrazové prostředky voluntativní modality v latině

Variant title
Ausdrucksmittel der voluntativen Modalität im Lateinischen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. [263]-271
Extent
[263]-271
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document