Únětické bronzy ze sbírky E. Lorence ve znojemském muzeu

Variant title
Die Bronzegegenstände der Úněticer Kultur aus der Sammlung von E. Lorenc im Museum zu Znojmo
Унетицкая бронза из коллекций Е. Лоренца в Зноемском музее
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 287-290
Extent
287-290
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document