Laténský hrob z Moravského Krumlova (okr. Znojmo) : (k otázce styku halštatského prostředí s keltským)

Variant title
Das latènezeitliche Grab aus Moravský Krumlov, Bezirk Znojmo : (zur Verkehrsfrage zwischen der hallstattzeitlichen und keltischen Umwelt)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1976, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 320-322
Extent
320-322
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document