Rozmach a pád mykénských států ve světle lineárních dokumentů

Title: Rozmach a pád mykénských států ve světle lineárních dokumentů
Variant title
The flourisch and fall of the Mycenaean states in the light of the linear documents
Размах и падение микенских государств в свете линейных документов
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. [193]-203
Extent
[193]-203
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license