Několik archeologických nálezů z okolí Senorad (okres Třebíč)

Title: Několik archeologických nálezů z okolí Senorad (okres Třebíč)
Variant title
Einige achäologische Funde aus der Umgebung von Senohrady (Bezirk Třebíč)
Несколько археологических находок на территории села Сенорады (район Тржебич [i.e. Тршебич])
Contributor
Petrov, E. (Translator of Summary)
Stöckleinová, Lenka (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 279-282
Extent
279-282
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license