Poznámky k II. stupni kultury s moravskou malovanou keramikou na jihozápadní Moravě

Variant title
Bemerkungen zur II. Stufe der Kultur mit mährischer bemalter Keramik in Südwestmähre
Замечания ко второй стадии культуры с моравской расписной керамикой в юго-западной Моравии
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. [127]-160
Extent
[127]-160
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document