Astronomická orientace rondelu z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo

Variant title
Астрономическая ориентировка рондела [i.e. ронделя] из Тешетиц-Киевиц, район Зноймо
Author: Weber, Zdeněk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 23-39
Extent
23-39
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document