[Grabarczyk, Tadeusz. Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 177-178
Extent
177-178
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Grabarczyk, Tadeusz. Metałowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1983. 126 s. Prace Komisji Archeologicznej (Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I. Nauk Społecznych i Humanistycznych); Nr. 9. ISBN 83-04-01382-7.
Document