Objekt s vypíchanou keramikou - v Těšeticích III, okr. Znojmo, a postavení vypíchané keramiky ve starolengyelském horizontu středo-dunajského neolitu

Variant title
Das Objekt mit Stichbandkeramik in Těšetice III, Kreis Znojmo, und die Stellung der Stichbandkeramik im Altlengyelschen Horizont des mitteldonauländischen Neolithikums
Объект с накольчато-ленточной керамикой в Тешетицах (район Зноймо) и место накольчато-ленточной керамики в старолендельском горизонте среднедунайского неолита
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. [9]-28
Extent
[9]-28
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document