Použití geofyzikálního průzkumu při výzkumu v Hluku-Dolním Němčí

Variant title
Einsatz der geophysikalischen Untersuchung bei den Ausgrabungen auf der Fundstelle Hluk-Dolní Němčí
Применение метода геофизического исследования при раскопках в районе Глук-Долни-Немчи
Contributor
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Pernička, Radko Martin (Translator of Summary)
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. [29]-41
Extent
[29]-41
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document