Absolutní participiální vazby v latině, staroslověnštině a řečtině

Title: Absolutní participiální vazby v latině, staroslověnštině a řečtině
Variant title:
  • Absolute participial constructions in Latin, Old Church Slavonic and Greek
Contributor
Jaroščák, Miroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. [97]-103
Extent
[97]-103
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem této práce1 je srovnání absolutních participiálních vazeb v latině, staroslověnštině a řečtině, a to na třech novozákonních textech (evangelium podle Matouše [5,23-16,29], Skutky apoštolské [1-10], Pavlův List k Římanům). Analýza textů se ubírala těmito dvěma hlavními směry: 1. srovnání řečtiny a staroslověnštiny 2. srovnání řečtiny a latiny. Nešlo zde pouze o zjištění míry závislostí, ale i o využití výsledků k lingvistické charakteristice toho či onoho jazyka.