Diplomní práce na katedře prehistorie UJEP v Brně v letech 1961 až 1965

Variant title
Katheder fur Prähistorie an der J.E. Purkyně-Universität zu Brno - Diplomarbeiten 1961 bis 1965
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. [223]-224
Extent
[223]-224
Type: Other
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document