Další halštatský objekt z Podivína (okr. Břeclav)

Variant title
Weiteres Siedlungsobjekt aus der Hallstattzeit aus Podivín (Kr. Břeclav-Lundenburg)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. 224
Extent
224
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document