K problematice středoevropského vývoje hřebenů v době laténské a římské se zvláštním zřetelem k moravským nálezům

Variant title
Zur Entwicklungsproblematik der mitteleuropaischen latènezeitlichen und römerzeitlichen Kämme : mit besonderer Aufmerksamkeit zu den mährischen Funden
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. [63]-79
Extent
[63]-79
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document