[Rose, H.J. A handbook of Greek mythology]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 16, iss. E12, pp. 260-261
Extent
260-261
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Rose, H. J. A handbook of Greek mythology. London: Methuen, 1964. 363 s. University Paperbacks, 70.
Document