Nová práce o vlysu na Parthenonu

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 149-150
Extent
149-150
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Blümel, Carl. Phidiasische Reliefs und Parthenonfries. Berlin: Akademie Verlag, 1957. 33 s., xi tb. Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft. 10.
Document