Libyca

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 151-156
Extent
151-156
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Libyca: anthropologie-archéologie préhistoriques. Alger: Le Service, 1953-1955.
Document