Činnost semináře pro etnografii a folkloristiku University J. E. Purkyně v Brně v letech 1959-1961

Title: Činnost semináře pro etnografii a folkloristiku University J. E. Purkyně v Brně v letech 1959-1961
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 163-165
Extent
163-165
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license