Tschechische Opernkomponisten : ein stilkundlicher Versuchh

Title: Tschechische Opernkomponisten : ein stilkundlicher Versuchh
Author: Vetter, Walther
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. [353]-363
Extent
[353]-363
Type: Article
Language
German
License: Not specified license