Lékaři jako profesionální skupina inteligence

Title: Lékaři jako profesionální skupina inteligence
Variant title
Ärzte als profesionelle Gruppe der Intelligenz
Author: Achrer, Karel
Contributor
Lešková, Ludmila (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, vol. 18, iss. G13, pp. 19-25
Extent
19-25
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language