[Social'nyje issledovanija]

Author: Librová, Hana
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, vol. 21, iss. G16, pp. 96
Extent
96
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document