K otázce diferenciální pozemkové renty za socialismu

Variant title
К вопросу о дифференциальной земельной ренте при социализме
Zur Frage der Differentialrente im Sozialismus
Contributor
Švirk, L. (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 10, iss. G5, pp. [29]-47
Extent
[29]-47
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document