Sborník Labriolových prací

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 203-204
Extent
203-204
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Labriola, Antonio. Eseje o materialistickém pojetí dějin. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 324 s. Filosofická knihovna.
Document