[Boguszak, Jiří; Jičínský, Zdeněk. Právo a zákonnost v ČSSR]

Author: Reichel, Renato
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 210-212
Extent
210-212
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Boguszak, Jiří; Jičínský, Zdeněk. Právo a zákonnost v ČSSR. 3., (2. čes.) přeprac. a dopl. vyd. Praha: SNPL, 1961. 161 s. Vysoká stranická škola při ÚV KSČ.
Document