[Kautsky, Karl. Původ křesťanství]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 213
Extent
213
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kautsky, Karl. Původ křesťanství. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 348 s.
Document