Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce)

Title: Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce)
Variant title
Главные направления современной буржуазной социологии войны
Die wichtigsten Richtungen der gegenwärtigen bürgerlichen Soziologie des Krieges
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. [19]-26
Extent
[19]-26
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V marxistické literatuře dosud není důkladnější rozbor soudobé buržoazní sociologie války. Oblast teorie války se většinou přenechává vojenským teoretikům, kteří se zajímají více o vojenskou ideologii než o sociologické otázky.
Summary language