Zájmy dělnické třídy a pravda

Variant title
Интересы рабочего класса и истина
Die Interessen der Arbeiterklasse und die Wahrheit
Author: Steiner, Hanuš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. [72]-81
Extent
[72]-81
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document