O některých nových prvcích v rozvoji socialistického soutěžení

Variant title
Некоторые новые элементы в развертывании социалистического соревнования
Einige neue Elemente in der Entwicklung des sozialistischen Wettbewerbs
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. [8]-27
Extent
[8]-27
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document