[Kautsky, Karl. Agrární otázka: přehled tendencí moderního zemědělství a agrární politika sociální demokracie]

Author: Štancl, Rudolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 128-129
Extent
128-129
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kautsky, Karl. Agrární otázka: přehled tendencí moderního zemědělství a agrární politika sociální demokracie. 1. vyd. Praha: SNPL, 1959. 512 s.
Document