O jedné nové koncepci vědeckého socialismu

Variant title
Über eine neue Auffassung des wissenschaftlischen Sozialismus
Об одной новой концепции научного социализма
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. [61]-67
Extent
[61]-67
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document