[Řezníček, Jiří. Vědecká organizace řídící práce: vybrané kapitoly]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. 159-163
Extent
159-163
Type: Review
Language
German
License: Not specified license
Document