Janáček and the Third Reich

Author: Levi, Erik
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2009, vol. 56-57, iss. H42-43, pp. [69]-79
Extent
[69]-79
  • ISSN
    1212-0391
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Document