Zápas Apollóna s Dionýsem : sváteční zobrazení mýtu v díle Igora Stravinského

Author: Sýkora, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2007, vol. 55, iss. H41, pp. [193]-204
Extent
[193]-204
  • ISSN
    1212-0391
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document