[Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I.]

Author: Veselá, Zdenka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, vol. 18, iss. I4, pp. 114-116
Extent
114-116
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I. Vyd. 1. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1967. 135 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 124.
Document