Skupiny pozitivní tranzitivity v našem chaotickém světě

Variant title
Positive transition groups in our chaotic world
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. [79]-92
Extent
[79]-92
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Česká republika, podobně jako ostatní postkomunistické země střední, východní a jihovýchodní Evropy, prochází bouřlivým vývojem. Dědictví komunistické totality (devastace morálních hodnot, extrémní konzumní styl života, plánovitý boj proti duchovním hodnotám, ignorace ekologických faktorů atd.), se setkává s prudkým nástupem západních vlivů, které kromě výrazných kladů (oživení duchovních hodnot, liberalizace, tržní ekonomika, demokratizace mezilidských vztahů, citlivý postoj k životnímu prostředí), přinášejí i některé vlivy negativní (vlna pornografie, zločinnosti, drog, zbožnění peněz a majetku, vznik problematických sekt apod.). Výsledkem všech těchto vlivů na průměrného občana je výrazné zvýšení jeho lability, sociální nejistota, pocity ohrožení, úzkost z budoucnosti, pocity osamocení a izolace apod., a to zvláště u lidí starších, handicapovaných, nezaměstnaných, některých skupin mládeže apod. Autoři tohoto článku přicházejí s myšlenkou vytváření tzv. skupin pozitivní tranzitivity, které by byly specifickými prostředky boje proti životnímu stresu a za upevnění harmonických vztahů mezi lidmi, jakož i za zlepšení jejich tělesného, duševního a duchovního zdraví. Základní myšlenkou je zde využití dobrých zkušeností podobných anti-stresových skupin v USA a jejich doplnění domácími tradicemi i prověřenými antistresovými prvky indické provenience.
Summary language
Document