Předmět psychologie osobnosti a pojem "osobnost"

Variant title
Предмет психологии личности и понятие "личность"
The subject of the psychology of personality and the concept of personality
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, vol. 33, iss. I19, pp. [53]-64
Extent
[53]-64
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Je paradoxem současné psychologie, že se osobnost fakticky nestala jejím ústředním pojmem, přestože je zaň uznávána a přestože tak významní psychologové jako W. Stern (1935) a S. L. Rubinštejn (1935, 1940, 1946) požadovali již téměř před půl stoletím přebudování veškeré psychologie na osobnostních základech a přestože princip osobnosti a individuálnosti znovu vytyčil jako jeden ze základních principů psychologie K. K. Platonov (1969) na počátku sedmdesátých let. V této teoreticko-metodologické studii podávám přehled základních typů chápání předmětu psychologie osobnosti a předkládám vymezení pojmu osobnost.
Document