Neuropsychologická rehabilitace paměti

Title: Neuropsychologická rehabilitace paměti
Author: Rusková, Hana
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. [83]-91
Extent
[83]-91
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem tohoto sdělení bylo uvést přehled užívaných postupů a přístupů k neuropsychologické rehabilitaci paměti. Vycházíme zde z vlastních praktických zkušeností v této oblasti. Všímáme si obecných principů, ale i možnosti využití externích pomocí (vnějších pomocných prostředků) a vnitřních strategií (cvičení a nácvik, techniky zkoušení, PQRST, metoda otázek, mnemotechnické pomůcky - rýmování, technika tzv. závěsných slov, vodítko pomocí prvních písmen, zraková představivost, asociační technika, Loci technika). Zvláštní pozornost věnujeme skupinové terapií.
This summary deal with a survay of applied methods and approaches to neuropsychological rehabilitation of memory. We are describing here general principles, but also the possibility of using an external help and internal strategies (rehearseal, PQRST, question method, mnemonics - rhyming peg, vanishing cues, first letter cues, visual imagery, association and method of Loci). We pay a special attention to a group memory therapie too.